تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای کلیه درخواست‌های کارت هوشمند سوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه سال جاری ثبت شده اند،انجام پذیرفته است.

محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفت: صدور و تحویل کارت هوشمند سوخت تا قبل از رخداد آبان ماه ۱۴۰۰ بدون وقفه و در بازه زمانی حدود ۴۰ روزه انجام می‏شد. لیکن پس از رخداد ذکر شده و به دلیل قطعی سرویس‏های سامانه هوشمند سوخت و عدم ارتباط سامانه سوخت با نهاد‌های برون‌سازمانی، کارت هوشمند سوخت خودرو‌های شخصی با تأخیر در حال صدور میباشند. در سال ۱۴۰۰ تعداد دو میلیون و نهصد هزار کارت تولید و در اختیار مردم قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و سیصد هزار کارت سوخت تولید و تحویل مالکین محترم خودور‌ها شده  که از این تعداد هشتصد هزار کارت مربوط به درخواست‌های المثنی سال گذشته بوده و بیش از پانصدهزار درخواست المثنی مربوط به سال جاری است.

 تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای کلیه درخواست‌های کارت هوشمند سوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه سال جاری ثبت شده اند انجام پذیرفته است.

 اقدامات و عقد قرارداد جهت تامین کارت خام انجام پذیرفته است و پس از تحویل صدرو کارت‌های باقیمانده به سرعت انجام می‌پذیرد.

 تولید کارت سوخت خودرو‌های عمومی (تاکسی و وانت)، خودرو‌های مربوط به استان سیستان و بلوچستان، خودرو‌های نفتگازسوز و همچنین کارت‌های مجاری عرضه بدون وقفه درکمترین زمان ممکن همانند گذشته انجام میپذیرد.

 سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی به میزان ۹ ماه معادل ۵۴۰ لیتر بر روی کارت‌های سوخت قابل ذخیره سازی است؛ لذا سهمیه سوخت مزبور پس از صدور کارت سوخت جدید به‌صورت یکجا به کارت سوخت واریز می‏شود.

 درخصوص عدم تخصیص سهمیه سوخت مربوط به برخی از دوره‏ها، امکان ترمیم سهمیه وجود دارد که پس از اخذ مجوز‌های لازم از متولیان ذیربط و بازآوری کامل سرویس‏های سامانه هوشمند سوخت، دستورالعمل مربوطه به عموم مردم به نحو مقتضی اطلاع‏رسانی خواهد شد.

کارشناسان مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران (شماره تماس:۰۹۶۲۷) پاسخگوی هرگونه سؤال یا ابهام در خصوص کارت هوشمند سوخت هستند./الف